Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 2.064
Tháng 05 : 9.000
Quý 2 : 61.216
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 168 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 13: Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở LĐTBXH Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 12: Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở LĐTBXH Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 11: Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Sở LĐTBXH

Người đứng đầu cơ sở; Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 10: Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Sở LĐTBXH

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở trợ giúp trẻ em các cấp.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 9: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Sở LĐTBXH

Cơ sở trợ giúp xã hội.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 8: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Sở LĐTBXH

cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 7: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Sở LĐTBXH

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 6: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Sở LĐTBXH

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 5: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 4: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 3: Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở LĐTBXH

Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Liên kết website