- Điện thoại: 0227.3835.065    

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo.

Hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người tàn tật, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo.

Giúp BCĐ xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình giảm nghèo; Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện các dự án giảm nghèo.

Điều tra hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo; Tổng hợp hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo tham mưu đề xuất về cơ chế, chính sách giảm nghèo trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Quy hoạch mạng lưới, điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Quản lý Nhà nước về đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo dõi, kiểm tra đời sống nhân dân để kịp thời báo cáo UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời cứu trợ kịp thời nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các nhà hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ đời sống vật chất và tinh thần cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người bị nhiễm HIV/AIDS, người gặp khó khăn hiểm nghèo cần sự giúp đỡ của Nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội, các mô hình cơ sở bảo trợ xã hội.

 - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Hồng

Di động: 0945.929.262

 - Phó phòng: Hà Thị Thu Hường

Di động: 0983.370.480

- Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy

Di động: 0978.691.288