Phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội 

 

 - Điện thoại: 02273.845.220              

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp lao động, đình công, bảo hiểm xã hội trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Hướng dẫn triển khai và thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động và lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp, người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, đối với lao động đặc thù (lao động nữ, lao động là người cao tuổi, người tàn tật...); chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức, chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp phá sản, giải thể, cổ phần hoá ...

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Đề xuất các giải pháp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định. Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH theo phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và theo quy định của pháp luật.

 - Trưởng phòng: Đỗ Thanh Bình

Di động : 0917.328.222

Email:

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Thắm

Di động: 0913.567.697      

Email:

(cập nhật ngày 04/5/2017)