Sở Lao động Thương Binh - Xã Hội 

Tên cơ quan: Sở Lao động Thương binh – Xã hội 
Địa chỉ: Số 19 - đường Lê Lợi – Thành phố TháI Bình 
Điện thoai đường dây nóng : 0227.3831398 
Fax: 0227.3831821 
E-mail: vpsoldtbxh.thaibinh@gmail.com 
              vps.sldtbxh@www.knparagon.com

 

 solaodong_face(1).jpg

 Ảnh trụ sở