Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 1.375
Tháng 05 : 10.702
Quý 2 : 62.918
Dự thảo

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Cơ quan soạn thảo: Đảng ủy Sở

Ngày bắt đầu: 17/04/2020

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 15

Góp ý: 0

Liên kết website