Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 2.106
Tháng 05 : 9.042
Quý 2 : 61.258
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 2 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 2: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bảo vệ chăm sócTrẻ em và bình đẳng giới Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khi có nguồn tài trợ) Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Nhà tài trợ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Bảo vệ chăm sócTrẻ em và bình đẳng giới Đã có hiệu lực
Liên kết website