Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 2.060
Tháng 05 : 8.996
Quý 2 : 61.212
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 9 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 9: Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 5: Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 6: Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 7: Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 8: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 4: Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 3: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở LĐTBXH

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục phòng chống tệ nạn thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
Liên kết website