Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 1.369
Tháng 05 : 10.696
Quý 2 : 62.912

Thủ tục 1: Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần1) về quyết định hành chính, hành vi hành chính trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thanh tra
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Công dân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa 13;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-Cp ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong họat động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Đơn khiếu nại (theo mẫu KN1), Giấy ủy quyền (UQ)
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Cá nhân người khiếu nại gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đơn khiếu nại và các hồ sơ liên quan (nếu có) tại Bộ phận Tiếp Công dân hoặc bộ phận Văn thư hoặc Thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

Bước 2: Thụ lý đơn, hồ sơ khiếu nại:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở ban hành Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu liên quan (nếu có).

+ Đối với những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn đương sự (đối với trường hợp trực tiếp khiếu nại) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trường hợp cần thiết thì soạn văn bản hướng dẫn (đối với trường hợp đơn gửi qua đường bưu điện hoặc đương sự ở xa…)

Bước 3: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Căn cứ nội dung đơn, hồ sơ khiếu nại, Sở thông báo bằng văn bản để tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, Sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80603/20190618/bieumau01.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website