Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 16
Hôm nay : 1.352
Tháng 05 : 10.679
Quý 2 : 62.895

Thủ tục 2: Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 2) trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thanh tra
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (địa chỉ: Tầng 1, Nhà triển lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình).

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 31 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 42 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 49 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa 13;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-Cp ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

- Thông tư số 07/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Đơn khiếu nại (Mẫu số KN2), Giấy ủy quyền (UQ)
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Cá nhân người khiếu nại gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đơn khiếu nại kèm theo bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) và các hồ sơ liên quan (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2: Thụ lý đơn, hồ sơ khiếu nại:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở thụ lý đơn để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Sở có các quyền sau:

Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;

Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung khiếu nại;

Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;

Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần);

Xác minh tại chỗ (nếu cần);

Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã chuyển đơn đến, cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

  Bước 5: Cá nhân nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/80603/20190618/bieumau2.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website