Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 198
Tháng 05 : 19.606
Quý 2 : 71.822
Văn bản liên quan
Số: 18/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động
19/11/2019
Số: 11/2019/TT-BNV
Thông tư: quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
06/11/2019
Số: 16/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
05/11/2019
số: 2720/QĐ-UBND
Quyết định Công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH.
01/10/2019
Liên kết website