Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 27
Hôm nay : 62
Tháng 05 : 13.436
Quý 2 : 65.652
Văn bản liên quan
Số: 11/2019/TT-BNV
Thông tư: quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
06/11/2019
Số: 16/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
05/11/2019
số: 2720/QĐ-UBND
Quyết định Công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH.
01/10/2019
Liên kết website