Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1.955
Tháng 05 : 8.891
Quý 2 : 61.107
Số: 662/SLĐTBXH-VP
VV sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước các cấp của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
26/03/2020
Số: 72/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định: Kiện toàn ban chỉ đạo ISO
04/02/2020
Số: 73/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định: Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của SLĐTBXH
04/02/2020
Số:8/KB-SLĐTBXH
Kịch bản về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động SLĐTBXH
04/02/2020
Số: 14/KH-SLĐTBXH
Kế hoạch: Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị năm 2020
04/02/2020
Liên kết website