Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 1.260
Tháng 05 : 10.587
Quý 2 : 62.803
Văn bản liên quan
Số: 458/QĐ-TTg
Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025"
07/04/2020
Số: 32/2020/NĐ-CP
Nghị định: số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
13/03/2020
Số: 28/2020/NĐ-CP
Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động , bảo hiểm xã hội đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
11/03/2020
Số: 03/2020/TT-BLĐTBXH
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi
26/02/2020
Liên kết website