Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 17
Hôm nay : 122
Tháng 05 : 13.496
Quý 2 : 65.712
Văn bản liên quan
Số: 04/2019/TT-BNV
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI
07/06/2019
Số: 44/2019/NĐ-CP
Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
27/05/2019
Số: 1311/VBHN-BLĐTBXH
Nghị định V/v Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở GDNN
11/04/2019
Liên kết website