Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 18
Hôm nay : 1.100
Tháng 05 : 13.303
Quý 2 : 65.519
Văn bản liên quan
Số: 108/QĐ-SLĐTBXH
Quyết đinh V/v Ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Sở LĐTBXH Thái Bình
02/04/2019
Số:391/QĐ-LĐTBXH
Quyết định Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục TTHC về lĩnh vực GDNN thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH
22/03/2019
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TỪNG NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
19/03/2019
Số: 43/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015
19/03/2019
Liên kết website