Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 26
Hôm nay : 52
Tháng 05 : 13.426
Quý 2 : 65.642
Văn bản liên quan
Số: 10 /2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
02/07/2019
Số: 46/NQ-CP
Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/07/2019
Kết luận thanh tra
Vv chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công tại Phòng Lao động TBXH huyện Đông Hưng
11/06/2019
45/KL-SLĐTBXH
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Chăm sóc và PHCN cho người tâm thần
11/06/2019
104/KL-TTr
Kết luận số 104/KL-TTr
11/06/2019
103/KL-TTr
Kết luận số 103/KL-TTr
11/06/2019
102/KL-TTr
Kết luận số 102/KL-TTr
11/06/2019
101/KL-TTR
Kết luận số 101/KL-TTR
11/06/2019
Liên kết website