Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 154
Hôm nay : 1.189
Tháng 05 : 12.092
Quý 2 : 64.308
Văn bản liên quan
Số:22/QĐ-UBND
Quyết định: Về việc tặng danh hiệu " Tập thể Lao động xuất sắc " và Bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
14/01/2020
Số: 3662/QĐ-UBND
quyết định: Về việc sửa đổi , bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung ban hành tại quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
06/12/2019
số: 2720/QĐ-UBND
Quyết định Công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH.
01/10/2019
Số:838/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
12/04/2019
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TỪNG NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
19/03/2019
3583/QĐ-UBND
Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 đã được HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê chuẩn
31/12/2018
3569/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2019
28/12/2018
62/KH-UBND
Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của thủ tướng chính phủ về ngày sách Việt Nam trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất
06/08/2018
Liên kết website