Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 1.418
Tháng 05 : 10.745
Quý 2 : 62.961
Văn bản liên quan
Số: 30/KH-BCĐ
Kế hoạch: Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
24/02/2020
Số: 12/KH-UBND
Kế hoạch: Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, giai đoạn 2020-2025
17/02/2020
Số:22/QĐ-UBND
Quyết định: Về việc tặng danh hiệu " Tập thể Lao động xuất sắc " và Bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
14/01/2020
Số: 3662/QĐ-UBND
quyết định: Về việc sửa đổi , bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung ban hành tại quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
06/12/2019
số: 2720/QĐ-UBND
Quyết định Công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH.
01/10/2019
Số:838/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
12/04/2019
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGHỀ, MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TỪNG NGHỀ, MỨC HỖ TRỢ TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
19/03/2019
3583/QĐ-UBND
Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 đã được HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê chuẩn
31/12/2018
3569/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2019
28/12/2018
Liên kết website