Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Thái Bình

04/06/2019

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Thái Bình

Giám đốc: Trần Huy Hải

Điện thoại: 0967669686

Fax: 0227.3731.738

Email: tranhuyhaivt64@gmail.com

Phụ trách chung

Phó Giám đốc: Phạm Quang Dũng

Điện thoại: 0913.291.835

Phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Email: phamquangdung1960@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Dư

Điện thoại: 0888.456.898

Phụ trách Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Email: nguyenduhh77@gmail.com

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:195138
Số người trực tuyến: 248