Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường ho hấp cấp (Covid-19)

24/03/2020

Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) với mục tiêu: - Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) theo kế hoạch chung của toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. - Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); - Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong công tác dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); - Đề ra các biện pháp phòng bệnh; giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để bệnh lây lan, phát triển thành dịch lớn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

UBND TỈNH THÁI BÌNH

SỞ NGOẠI VỤ

 
 

 

Số:  04/KH-SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Thái Bình, ngày  24  tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

         

Thực hiện Kết luận số 93-KL/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; các Kế hoạch của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: Số 08/KH-UBND ngày 30/01/2020 về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; số 14/KH-UBND ngàyy 25/02/2020 về việc tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh, công dân Việt Nam đến từ vùng có dịch Covid-19 vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Quyết định số 43/QĐ-BCĐ ngày 12/03/2020 của Ban chỉ đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phòng chống dịch Covid-19 về quy định đeo khẩu trang chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); Công văn số 1164/UBND-VX của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngày 17/3/2020 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid -19 tại các di tích, đám cưới, đám tang, điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa và các tour du lịch từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngoài về Thái Bình; Thông báo số 11/TB-VP ngày 03/03/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trưởng Ban chỉ đạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) như sau:

I. MỤC TIÊU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) theo kế hoạch chung của toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19);

- Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong công tác dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19);

- Đề ra các biện pháp phòng bệnh; giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để bệnh lây lan, phát triển thành dịch lớn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên cung cấp thông tin, hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; nhân dân và cộng đồng người Thái Bình ở nước ngoài để cảnh giác với dịch bệnh, không hoang mang lo lắng, tự giác khai báo khi phát hiện trường hợp nghi ngờ bị bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động.

- Tuyên truyền, cập nhật các văn bản của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và của Sở Ngoại vụ liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 trên cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời về bảo hộ công dân, công tác lãnh sự trên các trang thông tin chính thống của Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại giao để tuyên truyền kịp thời.

          - Tuyên truyền, công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở Ngoại vụ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; cung cấp đầu mối thông tin liên lạc để trong trường hợp cần trợ giúp, bảo hộ, công dân Thái Bình ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, vận động CBCC và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, của CBCC không tham gia và vận động người thân trong gia đình không tham gia các lễ hội, hoạt động du xuân, du lịch, hạn chế đến các nơi đông người.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nếu tình huống xảy ra có người nước ngoài cách ly tập trung, bị nhiễm bệnh hoặc bị chết do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo hộ công dân Thái Bình ở nước ngoài trong trường hợp cần thiết.

4. Phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) để quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài tới hoạt động tại các vùng dịch (nếu có) tại địa phương.

5. Xây dựng phương án vận động nguồn lực từ các tổ chức PCPNN phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp khẩn cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

6. Tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại đảm bảo an toàn; phòng, tránh lây lan dịch bệnh; đặc biệt là các hoạt động đối ngoại liên quan đến các vùng đã xuất hiện dịch bệnh Covid-19.

7. Lập, cung cấp danh sách một số phiên dịch viên cho cơ quan y tế để liên hệ dịch hỗ trợ ngôn ngữ với các bệnh nhân người nước ngoài (nếu cần).

8. Mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phòng tránh dịch tại cơ quan như: nước rửa tay diệt khuẩn; nước rửa tay y tế; khẩu trang y tế … để phục vụ cho CBCC và người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ hàng ngày.

9. Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan.

10. Xây dựng phương án bố trí cán bộ, phương tiện kịp thời triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch của Sở.

11. Không tổ chức và hạn chế tham gia các cuộc mít tinh, hội thảo, lễ kỷ niệm và các sự kiện có đông người. Trường hợp cần thiết phải tham gia vì nhiệm vụ thì trang bị khẩu trang và nước rửa tay y tế và các vật dụng cần thiết cho CBCC được cử tham gia.

12. Chủ động, nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình phòng,   chống dịch.

13. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe của CBCC và người lao động trong cơ quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan nếu phát hiện trường hợp CBCC và người lao động của Sở mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly và xử lý.

14. Trường hợp Sở có CBCC, người lao động hoặc trường hợp đặc biệt cả cơ quan phải cách ly theo quy định, cơ quan sẽ chuyển sang thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến, xử lý công việc qua mạng văn phòng liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để đảm bảo duy trì hoạt động của cơ quan (trừ trường hợp người mắc bệnh bị sốt cao buộc phải nghỉ ngơi).

15. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thực hiện tốt nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện nhiệm vụ 1.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ 2, 3, 4.

3. Hợp tác Quốc tế chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ 5, 6.

4. Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Sở về việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trực tiếp tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15; tham mưu nguồn kinh phí cho phòng, chống dịch theo đúng quy định; tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai phòng, chống dịch của Sở theo yêu cầu.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- VP UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Sở Y tế;

- Lãnh đạo Sở;

- HTQT, LS-NVNONN, VP;

- Lưu: VT.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Trần Huy Hải

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:197384
Số người trực tuyến: 248