24/04/2020

Mã số thuế: 1000440676 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Thái Bình Địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu nghìn, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

24/04/2020

Mã số thuế: 1000253796 Địa chỉ: Lô B2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Mã số thuế: 1000440676 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Thái Bình Địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu nghìn, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Mã số thuế: 1000253796 Địa chỉ: Lô B2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.