Công văn về việc cung cấp thông tin về người Thái Bình tại Hàn Quốc, Nhật Bản trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát

V/v cung cấp thông tin về người Thái Bình tại Hàn Quốc, Nhật Bản trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát
Ngày thông báo:
25/02/2020
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:196455
Số người trực tuyến: 283