Khối thi đua các ngành Tổng hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

23/07/2019

Khối thi đua các ngành Tổng hợp được kiện toàn gồm 10 đơn vị theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Qua 6 tháng hoạt động, vừa qua Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các thành viên trong Khối 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì điều hành Hội nghị sơ kết là Liên minh Hợp tác xã bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Trưởng khối) và đơn vị chủ trì tổ chức là Cục Thống kê bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Phó Trưởng khối). Hội nghị đã đánh giá sơ bộ kết quả công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối trong 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo cho thấy các đơn vị đang phấn đấu, nỗ lực hết mình trong hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhất phong trào thi đua do ngành mình phát động, như: Sở Tài chính với khẩu hiệu “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt, đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019”; Kho bạc nhà nước với phòng trào “Xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức lao động”; Sở Ngoại vụ với chủ đề thi đua “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XII”; Cục Dự trữ nhà nước với phong trào “Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019”.v.v...

Bên cạnh các phong trào thi đua do Trung ương phát động theo ngành dọc, các đơn vị trong khối luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát động. Mỗi phong trào thi đua đều được triển khai cụ thể tại cơ quan, đơn vị, đến mỗi cán bộ, công chức, người lao động thông qua Kế hoạch triển khai các phong trào thi đua từ đầu năm hoặc Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua được triển khai lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan tại các cuộc họp chi bộ, công đoàn, họp đánh giá kết quả công tác hàng tuần, tháng, quý...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị thuộc Khối thi đua đã rút ra những hạn chế, thiếu sót để có hướng giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2019. Đó là công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến tại mỗi cơ quan đơn vị còn chưa được chú trọng; một số phong trào thi đua còn hình thức; việc đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua còn mang tính ước lệ; vai trò tham mưu của cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm còn hạn chế...Từ những vấn đề đó, các đơn vị cần gắn bó, đoàn kết hơn nữa trong hoạt động chung của Khối, quan tâm xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể để việc bình xét khen thưởng đạt hiệu quả tốt, với mục đích nâng cao kết quả hoạt động công tác của mỗi đơn vị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2019./.

Tác giả: Việt Hà

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:198092
Số người trực tuyến: 225