Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

15/04/2020

Có hiệu lực từ ngày 15/04/2020

 

 

Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:197390
Số người trực tuyến: 254