25/03/2020

Cùng với bánh cáy làng Nguyễn, ổi Bo từ lâu đã trở thành sản vật nức tiếng của Thái Bình, được nhắc đến trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất, con người quê lúa.

Cùng với bánh cáy làng Nguyễn, ổi Bo từ lâu đã trở thành sản vật nức tiếng của Thái Bình, được nhắc đến trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất, con người quê lúa.