Danh mục
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quỳnh Phụ trên đường đổi mới

Là vùng đất cổ nằm về phía Đông Bắc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với lịch sử gần 2.000 năm hình thành và phát triển, Quỳnh Phụ tự hào là miền quê địa linh nhân kiệt, từ thế kỷ XIII đã vang lời thề bất hủ bên dòng sông Hóa của Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong trận chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông: “Nếu trận này không thắng, ta thề không trở lại bến sông này”. Truyền thống hiếu học, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm được bồi tụ qua hàng nghìn năm là mạch nguồn bền bỉ chảy mãi để Quỳnh Phụ vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

 Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Quỳnh Phụ.

Trải qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, mỗi người dân Quỳnh Phụ luôn tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Quan điểm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên" được Đảng bộ huyện nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án sát thực, triển khai thực hiện hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực xây dựng nông thôn mới, phát triển nghề, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động thực sự làm thay đổi diện mạo nông thôn Quỳnh Phụ. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 8,21%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng từ 57,9% (năm 2010) lên 61% (năm 2015); thương mại dịch vụ từ 14,8% lên 15,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 27,3% xuống 23,5%; cơ cấu lao động chuyển dịch tương ứng.

Trong nông nghiệp, với thành công của công tác dồn điền đổi thửa, thực hiện nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất phù hợp và những định hướng được chỉ rõ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông dân Quỳnh Phụ đã mạnh dạn đầu tư máy móc, giải phóng sức lao động; tiếp thu và đưa vào gieo trồng các loại giống lúa, cây màu có ưu thế trên thị trường. Cơ cấu lúa xuân ngắn ngày trà muộn đạt trên 99,8%, tạo tiền đề để nông dân luân canh 3 - 4 vụ trong năm, tăng hệ số quay vòng đất và nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ. Đây cũng là yếu tố quan trọng để vụ đông ở Quỳnh Phụ mở rộng diện tích mang lại giá trị cao, năm 2015 thu nhập từ vụ đông đạt 650 tỷ đồng. Cùng với đó, chăn nuôi đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh. Nghị quyết chuyên đề về phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2014 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định hướng phát triển bằng việc nâng cao chất lượng, đa dạng loại hình theo hướng công nghiệp, trang trại, chủ động làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, toàn huyện có hơn 200 trang trại đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí mới, trong đó hàng chục trang trại có quy mô lớn với doanh thu đạt từ 3 - 5 tỷ đồng/năm.

Sản xuất chiếu cói ở xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

Đặc biệt, 5 năm qua cũng là khoảng thời gian ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn Quỳnh Phụ đã thay đổi rõ nét. Đến hết năm 2015, toàn huyện có 22 xã, chiếm 61,1% số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sức hút từ hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện kết hợp với thiện chí của huyện và các địa phương, trong 5 năm đã có 82 dự án đầu tư vào huyện, trong đó 39 dự án đã triển khai thực hiện, sử dụng hơn 1.600 lao động. Đối với công nghiệp địa phương, trên địa bàn huyện hiện có 161 công ty, doanh nghiệp. Vượt lên những khó khăn, cùng với sự năng động, tìm và tạo lập thị trường của các doanh nhân, 5 năm qua, các sản phẩm chủ lực của công nghiệp địa phương tiếp tục khẳng định thương hiệu, từng bước vươn ra thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. Hoạt động của các làng nghề, xã nghề được duy trì, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, nhiều sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định, trong đó chiếu cói Quỳnh Phụ đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận và bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Kinh tế tăng trưởng ổn định đã tạo cơ sở quan trọng để Quỳnh Phụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Năm 2015 có 70% cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố và 82% gia đình trong huyện đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống được lưu giữ, bảo tồn, phát huy, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành nét đẹp truyền thống, đặc trưng và là niềm tự hào của nhân dân các địa phương. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho tương lai, 5 năm qua, huyện và các địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2011 - 2015, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng dạy và học, kiên trì vượt qua khó khăn, nỗ lực khai thác nguồn kinh phí, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất. Đến nay, toàn huyện có 100/116 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 15 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Quy mô giáo dục ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Phát huy thành tích là đơn vị trong tốp đầu của ngành Y tế Thái Bình, 5 năm qua, cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, các trạm y tế đều được tăng cường đầu tư. Năm 2010 huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn I; hết năm 2015 huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Trong công tác an ninh, quốc phòng, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, chủ động nắm tình hình, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được hưởng ứng tích cực. Toàn huyện hiện có 491 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; khai thác mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy truyền thống của huyện anh hùng, với tinh thần đoàn kết, sự cần cù trong lao động, sáng tạo, đổi mới, tích cực phát huy nội lực, tranh thủ thu hút đầu tư, tin tưởng rằng Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu lớn hơn nữa tất cả trên các lĩnh vực, quê hương Quỳnh Phụ sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Nguồn: sonnptnt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự án, đầu tư, đấu thầu
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.455
Hôm qua : 1.188
Tháng 05 : 9.240
Năm 2020 : 128.815