DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH TẠI TỈNH THÁI BÌNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH TẠI TỈNH THÁI BÌNH

 

TT

TÊN THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT : Tải xuống nội dung

1

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

2

Công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

3

Công nhận lại cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

4

Đăng ký Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

5

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

6

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT : Tải xuống nội dung

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

3

Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

4

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI : Tải xuống nội dungTTHC bổ sung

1

Đăng ký công bố hợp quy giống vật nuôi

2

Đăng ký công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi 

3

Thẩm định điều kiện sản xuất giống vật nuôi

4

Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi

5Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi
6Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi

IV. LĨNH VỰC THÚ Y : Tải xuống nội dung

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

2

Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

3

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

4

Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

5

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

6

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống

7

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật

8

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật

9

Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

10

Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở.

11

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

12

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y  cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : Tải xuống nội dung

1

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

4

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

5

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhiễm thể hai mảnh vỏ

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN : Tải xuống nội dung

1

Bố trí ổn định dân cư ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

2

Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

3

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

4

Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

VII. LĨNH VỰC KIỂM LÂM : Tải xuống nội dung

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

2

Xác nhận nguồn gốc đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

4

Giao nộp gấu cho nhà nước

5

Cấp Giấy phép vận chuyển gấu

6

Cấp giấy chứng nhận  nguồn gốc giống của lô cây con

7

Cấp Giấy chứng nhận  nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

8

Công nhận nguồn giống

9

Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

10

Đóng búa kiểm lâm

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã. 

12

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã thông thường.

13

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động thực vật rừng.

14

Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường

VIII. LĨNH VỰC THỦY LỢI : Tải xuống nội dung

1

Cấp phép và gia hạn cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ

2

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

3

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

4

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung  giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

5

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

IX. LĨNH VỰC THỦY SẢN : Tải xuống nội dungTTHC Bổ sung

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

2

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với tàu cá cải hoán 

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với tàu cá chuyển quyền sở hữu 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn

9

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

12

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

13

Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản 

14

Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản

15Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản
16Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản
X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : Tải xuống nội dung
1 Thẩm định dự án (hoặc thiết kế cơ sở) và thẩm định điều chỉnh dự án (hoặc thiết kế cơ sở) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 2 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3Thẩm định thiết kế và thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.