Câu hỏi:
Cấp GCN QSDĐ lần đầu
Năm 1985, bố tôi mua đất có giấy tờ viết tay mua bán đất (ko có xác nhận của địa phương). Hàng năm giá đình tôi đóng thuế đầy đủ. Năm 2010, gđ tôi xin cấp GCN QSDĐ và có xác nhận là đất ở ổn định không tranh chấp.
Vậy mảnh đất trên có được cấp GCN QSDĐ không? Cảm ơn a c
Trả lời có tính chất tham khảo
  • Theo quy định của Luật Đất đai 2013: Về Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 98; các trường hợp được cấp giấy theo quy định tại Điều 99; các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định Điều 100.Do vậy căn cứ hồ sơ, giấy tờ hiện có, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất hiện hành, cấp có thẩm quyền (UBND huyện, thành phố) sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn.Bạn hãy liên hệ với Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố để hướng dẫn cụ thể./.
    20/06/2019  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi