A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 12)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp giao đất mới có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê có đối trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng về đất (nhà đầu tư tự ứng tiền trước để GPMB) vào tiền sử dụng đất

         1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

 

Bước 3: Trung tâm hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định.

 

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ: nếu không đủ điều kiện sẽ chuyển Trung tâm hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu Nhà đầu tư  chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

 

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể, lập phiếu chuyển thông tin địa chính gửi Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xác định nghĩa vụ tài chính cho Nhà đầu tư.

 

Bước 6: Sở Tài chính thông báo đối trừ, tham mưu trình Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định giá đất, gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Bước 7: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư.

 

Bước 8: Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xác định đơn giá thuê đất, ra Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; Văn phòng đăng ký đất đai; Kho bạc nhà nước.

 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

 

Stt

 

Thành phần hồ sơ

 

Số lượng

 

Bản chính

 

Bản sao hợp lệ

 

1

 

 Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

02

 

 

2

 

Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp

 

02

 

 

3

 

Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Phương án dự toán bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Bảng thống kê diện tích thu hồi, tỷ lệ thu hồi số  khẩu nông nghiệp hiện có, bảng kê diện tích loại đất chủ sử dụng theo hiện trạng trích đo địa chính; Các quyết định thu hồi đất; Biên bản kiểm đếm hoa màu tài sản; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

 

 

02

 

4

 

Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao công chứng) kèm theo hồ sơ quyết toán (bản sao công chứng) đối với những dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm 2013 hoặc hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao công chứng) đối với những dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm 2003.

 

 

02

 

5

 

Quyết định giao đất

 

 

02

 

6

 

Trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất

 

 

02

 

4. Thời hạn giải quyết:

 

- Trường hợp Sở TNMT xác định giá cụ thể: 28 ngày (Trong đó: Sở TNMT 12 ngày làm việc; Sở Tài chính 10 ngày làm việc; Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 3 ngày làm việc; UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 3 ngày làm việc).

 

- Trường hợp Sở TNMT thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể: 24 ngày (Trong đó: Sở TNMT 8 ngày làm việc; Sở Tài chính 10 ngày làm việc; Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 3 ngày làm việc; UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 3 ngày làm việc). (Không kể thời gian đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể)

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền sử dụng đất; Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ; Thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

8. Lệ phí: Không

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: XEM TẠI ĐÂY

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai năm 2013;

 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

 

- Nghị đinh số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

 

- Nghị đinh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

 

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 

- Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

 

- Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

 

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

 

- Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

 

- Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

 

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

 

- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

 

- Văn bản số 3503/UBND-NNTNMT ngày 14/9/2017 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

 

- Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-STNMT-CT-STC-KB ngày 08/12/2017 của liên ngành Sở Tài nguyên Môi trường – Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất – Sở Tài chính – Kho bạc.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.084
Hôm qua : 911
Tháng 05 : 7.756
Năm 2020 : 124.776