A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục 3: Điều chỉnh, bổ sung, chuyển mục đích sử dụng đất (Trường hợp 1)

Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Sở TNMT) tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

 

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đất đai - Sở TNMT để xem xét, tổ chức thẩm định.

 

Bước 4: Phòng Quản lý đất đai xem xét hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở TNMT ký văn bản chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để yêu cầu Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

 

Bước 5: Hồ sơ đủ điều kiện Phòng Quản lý đất đai hoàn thiện tham mưu lãnh đạo Sở TNMT ký tờ trình, chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) chuyển hồ sơ sang Trung tâm hành chính công để trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định.

 

Bước 6: UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét, ký quyết địnhđiều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận; gửi một (01) bản quyết định và Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

 

Sau khi UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất:

 

+ Trong thời hạn 03 ngày (trường hợp hồ sơ phức tạp thì không quá 05 ngày), kể từ ngày nhận được Quyết định cho thuê đất, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở TNMT) chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan xác định giá trị khu đất thuê đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; trình lãnh đạo Sở TNMT thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT nếu thuộc trường hợp xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; triển khai thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp phải xác định giá đất cụ thể bằng các phương pháp còn lại.

 

-Trong thời hạn 01 ngày, phòng Quản lý đất đai in 04 bản phụ lục Hợp đồng thuê đất gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT để gửi cho Nhà đầu tư ký và chuyển về Sở TNMT;

 

- Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được phụ lục Hợp đồng thuê đất (Nhà đầu tư đã ký) do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT chuyển đến, phòng Quản lý đất đai trình Lãnh đạo Sở TNMT ký phụ lục Hợp đồng thuê đất và chuyển về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT 01 bản để trả cho Nhà đầu tư;

 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT trao phụ lục hợp đồng thuê đất cho nhà đầu tư, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính* và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai (trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản thì chuyển sau khi nhận được thông báo của Sở về trường hợp xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất hoặc quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) để luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục thuế bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT thông báo cho Nhà đầu tư ký, nhận mỗi loại 01 bản;

 

- Nhà đầu tư mang bản chính quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT.

 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

 

Stt

 

Thành phần hồ sơ

 

Số lượng

 

Bản chính

 

Bản sao hợp lệ

 

        1           

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

 

02

 

 

    2           

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án điều chỉnh

 

 

02

 

    3           

Thuyết minh dự án đầu tư điều chỉnh  đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

01

 

01

 

    4           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

 

02

 

 

    5           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có)

 

01

 

01

 

    6           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất

 

01

 

01

 

    7           

Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

 

01

 

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày, không kể thời gian thực hiện thủ tục kê khai, xác định thực hiện nghĩa vụ tài chính, cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư.

 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất; phụ lục Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận.

 

8. Lệ phí:

 

          +Lệ phí địa chính: 90.000 đồng/giấy chứng nhận (Chín mươi nghìn đồng).

 

          +Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 2.500.000 đồng/hồ sơ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Mục đích xin điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

- Nếu dự án sử dụng đất tại các xã ven biển thì phải có văn bản chấp thuận của các bộ, ngành liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Đất đai.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

 

-  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 

-  Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

 

-  Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

 

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.051
Hôm qua : 1.506
Tháng 05 : 9.229
Năm 2020 : 126.249