A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục 16: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản yêu cầu tổ chức, công dân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ;

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tổ chức kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của tổ chức, công dân (trừ trường hợp tổ chức, công dân đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do bị mất hoặc hư hỏng).

- Trường hợp đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, công dân.

- Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, công dân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

1

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận (theo mẫu).

01

 

 

2

Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu).

03

 

 

3

Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn.

 

01

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng của tổ chức, công dân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

1

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận (theo mẫu).

01

 

 

4. Thời hạn giải quyết:

- 08 ngày làm việc (không bao gồm thời gian tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ) đối với trường hợpcấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, công dân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- 02 ngày làm việc (không bao gồm thời gian tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ) đối với trường hợp cấp lại Giấy xác nhận do Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng của tổ chức, công dân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhậnđủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, công dân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể:

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu

- Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

- Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

- Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

- Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

c) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

d) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

đ) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;

e) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.


Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 335
Hôm qua : 1.017
Tháng 05 : 10.754
Năm 2020 : 127.774