Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Xin ý kiến vào Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024
Ngày bắt đầu: 10/10/2019 Ngày hết hạn: 11/11/2019
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới