A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Khoáng Sản Trên Địa Bàn Tỉnh

 

Triển khai thực hiện Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản quy phạm Pháp luật về Khoáng sản mới được công bố gồm các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và các Thông tư của Bộ TN&MT gắn với nội dung Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và Công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW và Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở TN&MT tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể tại địa phương để thực hiện pháp luật về khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, trên cơ sở đó thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn 2011-2015 đã được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt; đề xuất triển khai thực hiện các quy hoạch khoáng sản khác để định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; sớm hoàn thiện công bố và công khai các quy hoạch khoáng sản theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/7/2011 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc tăng cường quản lý nhà nước về Tài nguyên Khoáng sản; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn năm 2010-2020.

     Đề xuất với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, để thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản về tài nguyên địa chất khoáng sản theo quy định Điều 21, 22, 23, 24 Luật Khoáng sản để xác định được các khoáng sản có giá trị chưa được điều tra, nghiên cứu (Titan sa khoáng vùng cửa sông ven biển, nước khoáng nóng tầng Neogen, đất sét làm gạch ngói…), đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trung ương điều tra khoáng sản than nâu tầng Neogen, dầu khí trên đất liền và ngoài biển. Phối hợp với Bộ TN&MT trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản, địa chất; tổng hợp, thu thập tài liệu bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 diện tích phần đất liền, diện tích biển ven bờ; làm rõ hơn về cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và phát hiện, khoanh định các diện tích có triển vọng về khoáng sản; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu thống nhất về địa chất khoáng sản.

  Thực hiện tốt việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định Pháp Luật Khoáng sản. Tham mưu cấp có thẩm quyền quy định cụ thể việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tại các khu vực hoạt động khoáng sản; khoanh định các khu vực phải đấu giá, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Quy định cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về khoáng sản như Thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật thuế; Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... trước mắt đề xuất một số loại khoáng sản và các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2012, 2013 (thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình gồm Nước khoáng và nước khoáng nóng tại Khu vực mỏ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải; xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (LKHH 108, LK 402, LK378, LK 524, LK 457); xã Phong Châu, huyện Đông Hưng ( LK 100); xã Quang Bình, huyện Kiến Xương (LK 101); xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương ( LK 50).

Triển khai thực hiện tốt việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 16 Luật Khoáng sản, gắn trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với các tổ chức, cá nhân và UBND các cấp. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản của tổ chức cá nhân trong việc thăm dò, khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất chưa sử dụng và trong việc quy hoạch thăm dò, khai thác. Trách nhiệm của UBND các cấp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác quy định tại Điều 18 Luật Khoáng sản như tổ chức tuyên truyền pháp luật khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, huy động, giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép…

Đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng

sản:

Về quản lý tài nguyên khoáng sản: Đẩy mạnh cấp phép hoạt động khoáng sản cho tổ chức, cá nhân. UBND các cấp, đặc biệt là UBND cấp xã, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Thường xuyên tổ chức kiểm tra rà soát, phân loại cụ thể các chủ phương tiện vận chuyển, khai thác cát, các điểm cho thuê, mượn đất làm bến bãi kinh doanh cát, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính… xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản trong cán bộ, nhân dân địa phương. Thực hiện nghiêm chỉnh việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Phối hợp thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác với các xã, huyện và bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất bạn; khuyến khích thành lập các tổ, cụm các địa phương giáp ranh trong việc thực hiện quản lý chung, thường xuyên trao đổi thông tin, tổng kết đánh giá tình hình cụ thể.

   Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật Khoáng sản, thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ trong ngành thực hiện Pháp Luật Tài nguyên Khoáng sản. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin thăm dò, khai thác, khai thác tận thu, đóng cửa mỏ, và thực hiện các quy định khác theo quy định của pháp luật Tài nguyên Khoáng sản.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra quản lý thu thuế, phí, lệ phí về hoạt động khai thác, kinh doanh,vận chuyển tài nguyên khoáng sản; đề xuất tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cơ chế điều tiết khoản thu từ hoạt động khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có hoạt động khoáng sản, đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh, truyền hình, tạp chí trung ương và địa phương; phối hợp các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về TN&MT nói chung, khoáng sản nói riêng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của tổ chức, cá nhân; tập trung viết bài đưa tin hoặc đặt theo chuyên mục, chuyên đề biểu dương những điển hình tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về các hoạt động quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 Cơ chế và chính sách:

Đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo các ngành xây dựng cơ chế thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Khuyến khích đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; sử dụng triệt để và tiết kiệm khoáng sản. Có cơ chế ưu đãi việc nghiên cứu, phát hiện các công dụng mới của các loại khoáng sản và ứng dụng vào sản xuất trong chiến lược. Hạn chế và tiến tới sớm chấm dứt tình trạng đầu tư khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép trên sông, ven biển trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về điều kiện đối với tổ chức tham gia thăm dò, khai thác, chế biến từng loại khoáng sản, đặc biệt là quản lý tốt về khoáng sản có giá trị như than nâu, khí đốt, sa khoáng, nước khoáng.

 Về cơ chế, chính sách, tài chính

Xây dựng cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm lợi ích của Nhà nước phù hợp với  đặc điểm của từng loại khoáng sản. Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, tăng thu ngân sách nhà nước; có cơ chế thu hồi kinh phí Nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra, thăm dò khoáng sản. Áp dụng quy định mức ký quỹ bảo đảm phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai trong từng thời kỳ để bảo đảm trách nhiệm của các tổ chức khai thác khoáng sản. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường để phát triển bền vững.

 


Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 983
Hôm qua : 911
Tháng 05 : 7.655
Năm 2020 : 124.675