A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong 02 ngày 04 - 05/3, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ Khối; Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Bí thư 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối… cùng 130 đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đ/c Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đ/c Phạm Văn Tuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ Khối tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau khi thông qua chương trình Đại hội, diễn văn khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội… Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Nho - Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở khoá IV và báo cáo kiểm điểm của Đảng uỷ Sở nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, cơ quan, đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích quan trọng: Đa số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt trước thời gian (100% cơ sở sản xuất mới có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn được thu gom, xử lý; 100% số xã đạt tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới); năm 2015, Sở được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng bằng khen; năm 2017 được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và năm 2018 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; công tác phát triển đảng viên được quan tâm; hằng năm kết nạp vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội từ 3 đảng viên trở lên.

Đại biểu chào cờ trước khi tiến hành Đại hội

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND dự Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham luận tại Đại hội, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở; các phòng chuyên môn tham luận thêm về các nhiệm vụ chính trị của Ngành: Công tác xây dựng đảng; công tác bảo vệ môi trường; cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai (PCI) trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khắc phục tồn tại vi phạm về tài nguyên và môi trường.

Đ/c Đinh Vĩnh Thụy - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Đ/c Nguyễn Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Đại hội điều hành đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Vĩnh Thụy - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ qua; nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu Đảng bộ Sở cần tập trung làm tốt một số nội dung sau: Một là, tập trung lãnh đạo toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng khu kinh tế ven biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo ra sự tăng trưởng đột phá về kinh tế cho bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thời gian tới... Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên đưa nội dung học tập và sinh hoạt chi bộ vào sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tự giác tu dưỡng, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu. Ba là, thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho đội ngũ Bí thư chi bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệt tình, trách nhiệm và có uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện mọi nhiệm vụ; trong sinh hoạt đảng cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Bốn là, Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, đổi mới tác phong, lề lối làm việc tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tinh gọn có đạo đức, năng lực trong thực thi công vụ. Năm là, thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm tạo điều kiện xây dựng tổ chức bộ máy của các đoàn thể vững mạnh. Nâng cao đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đoàn Chủ tịch Đại hội 

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu 

Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội./.

Đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng viên

Từng đ/c đảng viên bỏ phiếu bầu cử

Tổ kiểm phiếu bàn giao phiều bầu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

 


Tác giả: TTCNTT TNMT
Nguồn: sotnmt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 335
Hôm qua : 1.017
Tháng 05 : 10.754
Năm 2020 : 127.774