Sở Thông Tin và Truyền Thông Thái Bình

Địa chỉ: Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

Website: https://sotttt.www.knparagon.com

Email: sotttt@www.knparagon.com