A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tại phiên họp lần thứ nhất

Ngày 20/9/2018, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì phiên họp.


Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Đức Đam, phó Chủ tịch Ủy ban và các thành viên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử kết luận như sau:

Về cơ bản, việc xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương cũng đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu như: Ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, từng bước triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; một số địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý; cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như: Đăng ký doanh nghiệp, kê khai thuế, nộp thế, hải quan, bảo hiểm xã hội.. chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng việc triển khai Chính phủ điện tử chưa đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp, dưới mức trung bình trong ASEAN; đặc biệt, còn thiếu khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử còn chậm, bảo mật, an toàn, an ninh thấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ CNTT vẫn còn vướng mắc; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng CNTT còn rất thấp, việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc còn mang nặng tính thủ công, giấy tờ; một số địa phương còn nhũng nhiễu, tiêu cực, nhiều bất cập của người dân chưa được giải quyết.

Nguyên nhân chủ yếu là do chưa phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện; cơ chế bảo đảm thực thi nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử chưa đủ mạnh, các cấp, các ngành chưa xác định rõ được lộ trình và các mục tiêu cụ thể để triển khai nên việc chỉ đạo, kết nối còn rời rạc; nhiều bộ, ngành, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành; việc triển khai nặng tính hình thức, thói quen thủ công, giấy tờ chưa được khắc phục; còn thiếu gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, phương thức làm việc; nhận thức của một số cơ quan còn chưa đầy đủ, quan hệ với người dân, doanh nghiệp còn nặng nề về thủ tục, chưa thân thiện.

Để đạt được mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần thống nhất các quan điểm chỉ đạo sau:  Kế thừa phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, an toàn thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phát triển Chính phủ điện tử gắn liền với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, đổi mới lề lối, phương thức làm việc với ứng dụng CNTT, xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối chỉ huy thống nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý; Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ: Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2018; Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề xuất sửa đổi trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng chính phủ.

Địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; Huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trọn gói do các doanh nghiệp CNTT cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, huy động nguồn lực từ các quốc gia, tổ chức quốc tế như nguồn vốn hỗ trợ phát triển, viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi; Đối với dự án xây dựng Chính phủ điện tử mang tính chất nền tảng, yêu cầu cấp bách về triển khai có cấu phần phức tạp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, người đứng đầu địa phương chủ động xem xét, quyết định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ phải vào cuộc, đổi mới cách làm, tạo đột phá trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; học hỏi mô hình hiệu quả của các nước tiên tiến, xây dựng bộ chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, thực thi.

 

Thu Hoài

Tác giả: Thu Hoài
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 653
Hôm qua : 1.508
Tháng 05 : 20.571
Năm 2020 : 167.386