A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thái Bình triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngay từ năm 2012, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã thực hiện đầu tư xây dựng Hệ thống mạng Văn phòng điện tử liên thông dùng chung trong các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, trong đó có các cơ quan đảng. Cũng trong thời gian này, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 Quy định Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Công văn 3120/UBND-TH ngày 28/12/2012 chỉ đạo việc sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Công văn 994/UBND-TH ngày 6/5/2013 chỉ đạo việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trên Mạng văn phòng điện tử liên thông bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Tỉnh ủy Thái Bình đồng thời ban hành Công văn số 827-CV/TU, ngày 25/4/2013 về việc chỉ đạo thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử nhằm thống nhất chỉ đạo dùng chung hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông trong quản lý, chỉ đạo, điều hành giữa đảng và chính quyền. Năm 2014 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã thực hiện nâng cấp để triển khai Mạng văn phòng điện tử liên thông đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Ngày 27/12/2016, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có Quyết định số 3982/QĐ-UBND ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình để gắn thông tin vào văn bản điện tử do các cơ quan nhà nước ban hành và mã hồ sơ thực hiện các dịch vụ công của các cơ quan nhà nước đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước các cấp trên môi trường mạng.

Việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ được bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình triển khai từ năm 2013, đã tích hợp trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để người sử dụng chỉ cần 02 thao tác: chọn file và ký số là đã hoàn thành việc ký số văn bản điện tử trên Mạng văn phòng điện tử liên thông. Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là người quản lý chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn đồng thời ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/10/2016 để triển khai chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 12/9/2016, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Đến thời điểm hiện tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 2410 chứng thư số cho tổ chức và 2431 chứng thư số cho cá nhân. Chứng thư số cho tổ chức đã phục vụ xác thực văn bản điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng, kê khai thuế điện tử và đang tiếp tục thực hiện trong các dịch vụ cụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước. Chứng thư số cho cá nhân phục vụ ký số văn bản điện tử, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến, ký số bệnh án điện tử và các hoạt động khác có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, ngày 08/10/2018 UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Công văn số 3675/UBND-KGVX về việc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Mạng Văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp hoàn thiện hệ thống Mạng Văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đáp ứng được yêu cầu đề ra; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; giải pháp kết nối, liên thông giữa Mạng Văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với Trục liên thông văn bản quốc gia...

Sau một thời gian phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Ban Cơ yếu Chính phủ, đến nay Mạng văn phòng điện tử liên thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã cơ bản đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về thể thức ký số văn bản đến là văn bản giấy được số hóa và thể thức ký số văn bản đi theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xứ lý công việc của cơ quan, tổ chức.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, hy vọng trong thời gian ngắn nhất, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình sẽ hoàn thành mục tiêu: cơ quan nhà nước các cấp thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành hoàn toàn bằng điện tử.

                                                                                            Thanh Mai

 

 

 

 

 


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 351
Hôm qua : 1.510
Tháng 05 : 14.070
Năm 2020 : 160.885