A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả nổi bật trong công tác báo chí, xuất bản năm 2018

Năm 2018 các cơ quan báo chí của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin kịp thời, toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đây là năm đánh dấu sự đổi mới của các cơ quan báo chí với việc tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại; đội ngũ làm báo ngày càng có tính chuyên nghiệp cao. Các tác phẩm báo chí đảm bảo chất lượng, có nhiều tác phẩm tham gia và được giải thưởng tại các giải báo chí quốc gia. Đây cũng là năm có nhiều chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc được các cơ quan báo chí của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện.

Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của luật báo chí. Các cơ quan báo chí Trung ương đã kịp thời phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần đưa thông tin của Thái Bình đến với độc giả cả nước. Bên cạnh việc phản ánh kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương thông tin về một số vấn đề còn hạn chế trong lĩnh vực quản lý của các cấp, các ngành trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất… Một số vụ việc khi các báo thông tin, phản ánh trung thực, khách quan đã tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc.

Cổng Thông tin điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (bao gồm cả chuyên trang Tiếng Anh) tiếp tục hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cập nhật thường xuyên thông tin trong các chuyên trang, chuyên mục Đến nay có khoảng 24 triệu lượt người trên toàn cầu truy cập khai thác thông tin vào Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam năm 2018 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất từ ngày 18/4 đến ngày 19/4/2018, trong thời gian tổ chức Ngày sách đã có hàng nghìn lượt người tham quan với gần 3.000 bản sách được trưng bày và bán, hơn 1.000 cuốn sách được trao tặng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố lựa chọn, thẩm định 12 tập thể và cá nhân tiêu biểu trình Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khen thưởng, 04 tập thể và cá nhân tiêu biểu trình Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng. Hoạt động thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình thủ tục hành chính. Năm 2018 đã cấp giấy phép xuất bản 64 tài liệu không kinh doanh và 24 bản tin; nhận và đọc kiểm tra nội dung của 37 xuất bản phẩm và 49 bản tin, qua đó đã phát hiện và nhắc nhở một số đơn vị có vi phạm.

Về công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí; duy trì đều đặn việc nhận xét, đánh giá hoạt động báo chí, kịp thời định hướng chính trị, tư tưởng nội dung thông tin, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 10-TT/TU ngày 30-01-2018 "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018. Tích cực phối hợp với các ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng. Hội Nhà báo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất động viên hội viên tham gia các cuộc thi do Trung ương và một số ngành tổ chức phát động; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đề nghị các cơ quan báo chí cử cán bộ, hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Duy trì hoạt động theo dõi thông tin về Thái Bình do các cơ quan báo chí Trung ương đăng tải và ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết lĩnh vực thuộc địa phương, đơn vị phụ trách. Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đồng ý cho Báo điện tử VTC New cử phóng viên thường trú tại Thái Bình, nâng tổng số Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 07 đơn vị.

Năm 2019 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng và là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020) đã đề ra. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các ngày lễ, kỷ niệm. Tiếp tục quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc Kết Luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư và Thông tri số 10-TT/TU ngày 30-01-2018 của Tỉnh ủy "Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên tích cực viết bài, phóng sự... tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại và các giải báo chí khác do Trung ương, các bộ, ngành và bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát động.

Đặc biệt, chuẩn bị chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội của các cấp, các ngành; tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý thị trường, ổn định và công khai thông tin giá cả, đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân, nghiêm cấm các hành vi đầu cơ tích trữ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.


Tác giả: Vũ Lan Anh
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 661
Hôm qua : 1.508
Tháng 05 : 20.579
Năm 2020 : 167.394