A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả nổi bật trong công tác báo chí, xuất bản quý III năm 2018

Quý III năm 2018, các cơ quan báo chí của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã phản ánh toàn diện các lĩnh vực: Thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ đắc lực việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.


Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã góp phần tuyên truyền tới độc giả cả nước việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước mà bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã và đang thực hiện. Bên cạnh việc phản ánh những mặt tích cực, một số vấn đề còn tồn tại được báo chí tiếp cận, phê phán đã góp phần giáo dục nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân như: việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn lan trong trồng trọt gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe; tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông tái diễn tại nhiều địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường do vứt rác thải bừa bãi…

                                                            

 

Cổng Thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại địa chỉ www.knparagon.com (bao gồm cả phiên bản tiếng Anh) tiếp tục hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; thường xuyên thông tin trong các chuyên trang, chuyên mục hiện có; mở các chuyên trang, chuyên mục mới. Hoạt động của Cổng Thông tin điện tử đảm bảo là kênh thông tin chỉ đạo điều hành chính thức của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Thái Bình đến độc giả trong và ngoài nước. Đến nay đã có gần 23 triệu lượt người trên toàn cầu truy cập khai thác thông tin vào Cổng thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Về hoạt động xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/8/2018 về triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tổng kết trong quý III và quý IV năm 2018. Hoạt động thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình thủ tục hành chính.

Công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản được thực hiện tốt. Quý III năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt việc theo dõi thông tin về Thái Bình do các cơ quan báo chí Trung ương đăng tải, từ kết quả theo dõi, hằng tuần Sở đã ban hành Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết lĩnh vực thuộc địa phương, đơn vị phụ trách; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức họp báo và làm việc với phóng viên các cơ quan báo chí.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm, quý IV năm 2018 các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các văn bản định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trọng tâm thời gian tới là:

Tuyên truyền kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII và nghị quyết của cấp ủy các cấp; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, về chiến lược An ninh mạng quốc gia. Phản ánh việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 09-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe" ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2018; việc thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và các giải pháp, nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2018; các hoạt động tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về kinh tế, chú trọng thông tin, tuyên truyền công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ; chủ trương của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khuyến khích tích tụ đất đai một cách tự nguyện, mở cửa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông theo đề án đã được phê duyệt. Trong lĩnh vực công nghiệp, phản ánh việc tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, cơ khí và dịch vụ ven biển; việc khẩn trương quy hoạch khu kinh tế Thái Bình và sớm hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công tuyến đường bộ ven biển như thời gian đã định. Về đầu tư, tăng cường các tin, bài tuyên truyền về quan điểm xã hội hóa nguồn lực trong đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, mạnh dạn thay đổi tư duy từ người làm chủ sang tư duy của người quản lý, trong đó, nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn quy định tại các văn bản của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; chú trọng phản ánh tiến độ, giới thiệu kinh nghiệm các địa phương thực hiện tốt, đồng thời phê phán những địa phương yếu kém.

                                                                                                                         

Lan Anh

Tác giả: Lan Anh
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 552
Hôm qua : 1.508
Tháng 05 : 20.470
Năm 2020 : 167.285