A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Ngày 20/01/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 94/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Trung tâm Lưu chiểu).

Trung tâm Lưu chiểu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí, thực hiện chức năng lưu chiểu điện tử đối với báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); số hóa báo in (báo in và tạp chí in) đã thực hiện lưu chiểu theo quy định; hỗ trợ hoạt động báo chí để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục Báo chí.

Trung tâm Lưu chiểu có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, vận hành và quản lý các ứng dụng CNTT thuộc hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.

Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo điện tử để thực hiện kết nối và truy xuất các sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

3. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia đối với loại hình báo điện tử:

a) Tiếp nhận, phân loại, bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung sản phẩm báo điện tử thông qua hệ thống lưu chiểu điện tử; sử dụng sản phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật.

b) Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra, phân loại, giám sát, cảnh báo nội dung thông tin trên báo điện tử, dữ liệu lưu chiểu điện tử; đo lường, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo điện tử và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí theo sự phân công của Cục trưởng.

4. Theo dõi, nhận xét, dự báo, cảnh báo xu hướng nội dung thông tin trên báo điện tử theo chuyên đề, sự kiện, diễn biến truyền thông số trên không gian mạng.

5. Cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu người truy cập báo điện tử; đánh giá xếp hạng báo điện tử.

6. Thực hiện đo kiểm, thử nghiệm về kỹ thuật, nghiệp vụ đối với loại hình báo điện tử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về báo in và báo điện tử.

7. Phân tích, đánh giá mối quan hệ, tác động nội dung thông tin trên báo điện tử.

8. Tổ chức thực hiện số hóa báo in đã thực hiện lưu chiểu: bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung sản phẩm báo in đã được số hóa; tổ chức phân loại nội dung để phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí; hỗ trợ việc kiểm tra nội dung trên báo in theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, truyền thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí theo nhu cầu.

10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với loại hình báo điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các cơ quan báo in, báo điện tử và các tổ chức khác liên quan đến lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí: tư vấn hoạt động báo chí, tư vấn truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội thi, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực báo chí trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo sự phân công của Cục trưởng, quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan của pháp luật.

14. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 148/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.


Tác giả: Trần Thị Hòa
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.253
Hôm qua : 1.439
Tháng 05 : 13.462
Năm 2020 : 160.277