A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ngày 03/01/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTTvề định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020. Với mục tiêu tổng quát năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông là "Năm chuyển đổi số quốc gia" cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu toàn Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Lĩnh vực bưu chính: Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử và các dịch vụ mang tính hỗ trợ/logistics cho thương mại điện tử. Đến hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 40 - 45 quốc gia dẫn đầu về bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

            Lĩnh vực viễn thông: Năm 2020, mạng thông tin di động 5G ở Việt Nam được triển khai thương mại; chủ động xây dựng lộ trình và phương án loại bỏ công nghệ di động 2G từ năm 2022. Xử lý căn bản các loại “rác” viễn thông như Sim “rác”, tin nhắn “rác”… Về nâng bậc và cải thiện thứ hạng, đối với viễn thông, chỉ số phát triển ICT lên thứ hạng từ 80 đến 85.

            Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 75 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số phát triển chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.

            Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng đặc biệt trong năm diễn ra đại hội đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước. Giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng phải do doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ để phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Đến hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 45 - 50 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU.

            Lĩnh vực công nghiệp ICT: Định hướng thúc đẩy phát triển 4 loại hình doanh nghiệp công nghệ số. Mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có tỷ lệ 1 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 người dân, tương đương với các nước công nghiệp phát triển. "Make in Viet Nam" là một định hướng lớn, chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang làm chủ và sáng tạo công nghệ.

            Lĩnh vực báo chí, truyền thông: Báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Báo chí đóng góp vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

            Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật trên cơ sở rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành TTTT còn hiệu lực để phát hiện bất cập, tham vấn với các doanh nghiệp, tổ chức và thuê chuyên gia tư vấn thẩm định để đề xuất/kiến nghị sửa đổi các quy định theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và phù hợp với các quy định pháp luật chung.

            Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo: Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, hội, hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường công tác thực thi pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý.

            Công tác tổng hợp khác.

            Trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, Bộ trưởng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính cách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, xây dựng lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Tham mưu kịp thời, hiệu quả các chính sách cho chính quyền địa phương để thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ở địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương.​

            Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ tốt nhất công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

            Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020; xây dựng, phát động phong trào thi đua đến các cá nhân, tổ chức trực thuộc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.012
Hôm qua : 983
Tháng 05 : 8.880
Năm 2020 : 155.695