SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 21/4/2020, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành lập Cụm, Khối thi đua trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Ngày 23/4/2020, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND thành lập Cụm, Khối thi đua trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Theo đó, thành lập 01 Cụm, 16 Khối thi đua thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và 08 Cụm, 114 Khối thi đua thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông tháng 4 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

            Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020. Cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung thực hiện ứng dụng CNTT để làm việc và họp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày ...

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và kiểm soát không cho dịch bệnh lây lan. Bước đầu, nước ta đã giành được một số kết quả tích cực. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu cả nước chung tay chống ...

Thái Bình bãi bỏ 41 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 13/4/2019, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành.

UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất công bố sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 03/4/2020, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Hôm qua : 983
Tháng 05 : 7.945
Năm 2020 : 154.760