A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông tháng 10 năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Theo dõi thông tin báo chí, kết quả trong tháng các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 725 tin, bài về bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình); ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết; Tham mưu cho UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 02/10/2019); Dự thảo Kế hoạch của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, xin ý kiến các đơn vị liên quan; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý III/2019 để đánh giá kết quả thông tin, tuyên truyền trong quý và định hướng thông tin, tuyên truyền quý IV/2019. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin cho Tạp chí Việt Nam hội nhập thực hiện 02 chuyên đề về bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Ban hành Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 18/09/2019 về tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020.

Về Bưu chính - Viễn thông: Ban hành văn bản về việc khảo sát hiện trạng tuyến cáp tại 14 tuyến đường, phố theo dự án KFW3 của ngành điện; Tổ chức cuộc họp để xem xét, giải quyết việc Ban quản lý dự án hạ tầng 1-Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone đã thuê mặt bằng đất và đặt trạm thông tin di động tại Công ty Cổ phần Thành Đạt; Đề nghị Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực 5 cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây của UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Về Công nghệ thông tin: Trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2020; trình điều chỉnh dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, xin ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan; Đề nghị các sở, ban, ngành tự đánh giá để xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, cấp huyện, xã tự đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử năm 2019; Triển khai thống nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, phối hợp đào tạo sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị; Đề xuất chủ trương triển khai các nội dung xây dựng Đô thị thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2019-2025; đề xuất triển khai liên thông, kết nối giữa các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành Trung ương với hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cung cấp đầu mối phối hợp với Cục Tin học hóa để triển khai kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch; đề nghị các đơn vị phối hợp đảm bảo kết nối đường truyền để triển khai cài đặt phần mềm diệt virút tập trung. Tổ chức hội thảo về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới; Bàn giao, hướng dẫn sử dụng chứng thư số để ký số dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc cho các trường học của huyện Quỳnh Phụ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Chuẩn bị nội dung thanh tra diện rộng thuê bao di động trả trước theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ; Xử lý kết quả thanh tra về việc chấp hành các quy định về xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành trạm BTS trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in tại 15 cơ sở in và 02 cơ sở photocopy trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở các cơ sở in hoàn thiện thủ tục, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống tác hại thuốc lá. Trong tháng không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Tháng 11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tổng hợp thẩm định đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2019; Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện triển khai xây dựng các nội dung tiếp theo để xây dựng đô thị thông minh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp hạ ngầm cáp viễn thông theo dự án KFW3; Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn 2019-2021; Phối hợp tổ chức hội nghị giao ban quản lý tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện; Trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ nhuận bút đối với Cổng/Trang thông tin điện tử sử dụng ngân sách nhà nước; dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quy định chế độ nhuận bút, thù lao cho việc cung cấp, biên tập, biên dịch, kiểm duyệt, cập nhật thông tin và quản trị kỹ thuật trang thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trên Internet. Phối hợp với Đài PTTH Thái Bình thực hiện 03 phim phóng sự với chủ đề về nông thôn mới trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phối hợp với Báo Thái Bình thực hiện chuyên mục “Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin”; kiểm tra đánh giá thi đua chuyên đề và giao ban năm 2019 đối với Đài TT-TH các huyện, thành phố; Thanh tra diện rộng thuê bao di động trả trước theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2019./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: sotttt.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.392
Hôm qua : 1.439
Tháng 05 : 13.601
Năm 2020 : 160.416