A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Thông tin và Truyền thông: 10 kết quả nổi bật năm 2019

Đất nước đã đi qua năm 2019 với rất nhiều dấu ấn đáng tự hào. Đồng hành cùng đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình nói riêng cũng đã đi qua năm 2019 với nhiều cách tiếp cận mới, nhận thức mới, lấy tinh thần phụng sự để hành động, làm cho nhiều việc khó trở thành khả thi, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là ngọn cờ tập hợp lực lượng để tiến tới một Việt Nam số trong tương lai.

  Đất nước đã đi qua năm 2019 với rất nhiều dấu ấn đáng tự hào. Đồng hành cùng đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình nói riêng cũng đã đi qua năm 2019 với nhiều cách tiếp cận mới, nhận thức mới, lấy tinh thần phụng sự để hành động, làm cho nhiều việc khó trở thành khả thi, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là ngọn cờ tập hợp lực lượng để tiến tới một Việt Nam số trong tương lai.

Vẫn những con người ấy – những công chức, viên chức, người lao động cần mẫn, trí tuệ và sáng tạo của ngành Thông tin và Truyền thông, nhưng với động lực vươn lên mạnh mẽ đã tạo ra, làm nên những kết quả đáng khích lệ trên cả ba lĩnh vực: công nghệ thông tin, báo chí – xuất bản, bưu chính - viễn thông; khẳng định tính đúng đắn của những định hướng lớn đã đề ra. Chúng ta có quyền tự hào với những thông điệp được lan tỏa rộng khắp khi nhìn lại 10 sự kiện năm 2019 của ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình, góp phần quan trọng cho dấu ấn phát triển của ngành và đất nước.

  1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh  

Thực hiện lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử, Thái Bình đã hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu, hoàn thành kết nối liên thông giữa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; trở thành một trong 25 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành trên cả nước hiện đã có tên và số lượng hồ sơ liên thông trên hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia.

Trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chuyển đổi các cơ sở dữ liệu quy hoạch chi tiết và cơ sở thửa đất của 7 huyện, thành phố. Đồng thời, thực hiện công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất, thông tin cơ bản của thửa đất, thông tin quy hoạch xây dựng trên Cổng thông tin điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Việc công khai, minh bạch thông tin đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Sở đã tham mưu cho UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến các huyện, thành phố và từ huyện, thành phố đến các xã, thị trấn tại 9 điểm cầu Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và UBND 8 huyện, thành phố. Đây là một trong những ứng dụng công nghệ thành công trong thực tế, vừa tiết kiệm được thời gian di chuyển cũng như nhiều chi phí tổ chức một cuộc họp theo phương thức truyền thống, vừa tạo kết nối cùng một lúc nhiều đơn vị cách xa về mặt địa lý, xóa mọi rào cản về khoảng cách không gian và thời gian, tăng hiệu quả tiếp cận thông tin cũng như hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đặc biệt trong những tình huống đòi hỏi triển khai nhanh nhiệm vụ khẩn cấp.

Tính đến hết năm 2019, cơ quan nhà nước các cấp đã sử dụng hơn 5.000 chứng thư số để thực hiện ký số văn bản, xác thực văn bản liên thông, kê khai bảo hiểm xã hội, kê khai thuế và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước... Với công nghệ đảm bảo an toàn và chính xác tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký trong các giao dịch điện tử qua internet, chữ ký số đã giúp các cá nhân, cơ quan tổ chức trao đổi dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi, giảm thiểu chi phí công văn giấy tờ theo lối truyền thống. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công nghệ này, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các sản phẩm ký số trên di động của Ban cơ yếu Chính phủ vào Mạng văn phòng điện tử liên thông. Sở đã làm thủ tục cấp phát 105 SIM cho Lãnh đạo UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đã hướng dẫn và tập huấn cho lãnh đạo các đơn vị ký số trên SIM. Đây là giải pháp được đánh giá mang tính thực tiễn cao, kịp thời hỗ trợ các lãnh đạo thực hiện ký số một các đơn giản và thuận tiện trên các thiết bị di động vào bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu mà vẫn bảo đảm tính bảo mật, chính xác.

  1. Triển khai dịch vụ công trực tuyến từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Tăng cường hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn 2019 - 2020.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện phần mềm, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 8 huyện, thành phố và 100% cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện, xã để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã đăng tải công khai các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch thông tin, từ thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết hồ sơ, giúp các tổ chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tra cứu và giải quyết mọi thủ tục ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 607 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, trong đó có 167 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2019, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã  tiếp nhận và giải quyết 42.908 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.864 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 chiếm hơn 56%, mức độ 4 chiếm gần 64%, tăng mạnh so với năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển giao cho nhân viên Bưu điện bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần giảm gánh nặng về bố trí công chức, bảo đảm an toàn, nhanh chóng và đem lại sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch.

  1. Khai trương hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng

Năm 2019, Việt Nam có sự thăng tiến vượt bậc mạnh mẽ trong bảng xếp hạng về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do Liên minh Viễn thông quốc tế đánh giá, từ thứ hạng 100 năm lên thứ hạng 50, và là nước có số lượng mã độc di động thấp thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Là ngành chủ lực trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, xác định hành động phản ứng kịp thời để phát hiện, phân tích và gỡ bỏ các trường hợp tấn công mã độc, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp đảm bảo an toàn thông tin mạng với Ban Cơ yếu Chính phủ. Trên cơ sở đó, các hệ thống thông tin quan trọng dùng chung của Thái Bình đều được Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện giám sát, áp dụng chính sách ghi lưu tập trung biên bản hoạt động cần thiết để phục vụ công tác điều tra và khắc phục sự cố mạng với thời hạn lưu giữ theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo số liệu từ hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và mạng các cơ quan nhà nước thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong năm 2019 có 41.714 lượt cảnh báo tấn công khai thác lỗ hổng, cảnh báo tấn công mã độc, cảnh báo truy cập trái phép, cảnh báo liên quan đến xác thực, vi phạm chính sách. Trước thực trạng này, để nâng cao nhận thức cũng như năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo về chính quyền số, đô thị thông minh và đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới với hơn 500 đại biểu tham dự.

Cùng chuỗi sự kiện trên, với sự tài trợ thiết bị và cơ sở hạ tầng ban đầu của Tập đoàn công nghệ BKAV, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng, là bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đầu tiên trên toàn quốc tạo được bước tiến mới trong công tác điều hành, giám sát an toàn thông tin mạng của địa phương. Với mục tiêu đưa quy trình giám sát, phát hiện sớm các mối nguy hiểm trở thành trọng tâm của việc đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, Trung tâm này cập nhật thông tin 24/7 về hiện trạng an ninh toàn hệ thống, kết nối dữ liệu tất cả thành phần quan trọng, giám sát toàn bộ hạ tầng mạng, chủ động phân tích để phát hiện bất thường, đưa ra các cảnh báo cho người quản trị kịp thời xử lý. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng kịp thời, thông suốt, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển chính quyền điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

4. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảm nghèo về thông tin

Năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2010, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức các lớp tập huấn giảm nghèo về thông tin cho gần 1.500 đại biểu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các  xã, thị trấn; công chức văn hóa cấp xã; đài truyền thanh cấp xã; lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của Phòng Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình  8 huyện, thành phố. Lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Chi cục Phát triển Nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã cung cấp nhiều nội dung phong phú về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào xây dựng nông thôn mới tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; hướng dẫn cách thức truyền đạt, cung cấp thông tin cơ sở sao cho phù hợp nhất và hiệu quả thiết thực nhất với mọi đối tượng.

Tăng cường các hoạt động về giảm nghèo thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với Báo Thái Bình mở chuyên mục ”Giảm nghèo về thông tin” trên Báo Thái Bình điện tử, đăng tải gần 352 tin, bài, phóng sự, ảnh…tuyên truyền. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức sản xuất và phát sóng 3 phim tài liệu truyền hình và 5 phóng sự phát thanh, cung cấp cho độc giả góc nhìn toàn cảnh về những đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và tuyên truyền tại cơ sở, nhất là cán bộ cấp xã;  việc hỗ trợ sản xuất các sản phẩm báo chí, các chương trình phát thanh – truyền hình tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác của Sở Thông tin và Truyền thông những năm qua nói chung, năm 2019 nói riêng đã thực sự góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, huy động cao độ, tối đa mọi nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thông qua những hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Thông tin và Truyền thông cũng từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của mọi người dân.

      5. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Với phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng”; thông tin, tuyên truyền với thế giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; thông tin kịp thời, phù hợp các vấn đề quốc tế đến nhân dân; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài; cung cấp thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, các hoạt động thông tin đối ngoại của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trong năm 2019 đã góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình nói riêng với toàn thế giới.

Qua kênh thông tin là Cổng Thông tin điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đặc biệt là chuyên trang Tiếng Anh, trong con mắt bạn bè quốc tế, Thái Bình không chỉ là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng, ổn định, năng động, đổi mới và phát triển nhanh, bền vững mà còn là một điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu tiềm năng về đầu tư và du lịch. Năm 2019, Cổng Thông tin điện tử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại địa chỉ htttp://www.knparagon.com được nâng cấp, đã cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời gần 1.500 văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; gần 600 tin, bài, ảnh tuyên truyền phản ánh hoạt động của lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; hơn 700 tin, bài tuyên truyền toàn diện tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Chuyên trang Tiếng Anh biên dịch và đăng tải gần 600 lượt thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các thông tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, văn hóa và con người Thái Bình. Các thông tin cập nhật được đánh giá có chất lượng cao hơn, đề cập một cách sâu sắc, toàn diện hơn về các mặt thông tin đối ngoại của Thái Bình, thực sự trở thành cầu nối hữu hiệu đưa Thái Bình -Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới về với Thái Bình - Việt Nam.

Đa dạng hóa các phương thức truyền thông, tăng cường sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, tăng cường hợp tác về thông tin đối ngoại, tranh thủ các đối tác thông tấn, báo chí lớn, các kênh truyền thông uy tín, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Truyền hình đối ngoại – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sản xuất và phát sóng Chương trình tọa đàm “Thái Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” trên kênh truyền hình đối ngoại VTV4 vào dịp Tết nguyên đán. Việc phối hợp cộng tác với một kênh truyền hình duy nhất của Việt Nam có tầm phủ sóng vệ tinh toàn cầu, phục vụ cho gần 4 triệu người Việt Nam đang sống ở nước ngoài và hàng triệu khán giả trong nước với phương châm hoạt động “lấy khán giả làm trung tâm” như VTV4 đã giúp cho công tác thông tin đối ngoại của Thái Bình tiến tới mục tiêu đẩy mạnh sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, bao phủ rộng, thông tin trực tuyến, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần “Mang giá trị Việt ra khắp thế giới”, tôn vinh văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng, hứa hẹn nhiều tiềm lực đầu tư tiềm năng trong lương lai.

6. Tổ chức thành công Ngày Sách Việt Nam và Triển lãm số về Hoàng Sa, Trường Sa

Đồng hành trên chặng đường 5 năm với sự ra đời của Ngày sách Việt Nam theo Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ, sự kiện này hàng năm do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức đã phát huy sức lan tỏa mạnh mẽ và thực sự trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Giữa thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, dư luận cho rằng công nghệ sẽ lấn át văn hóa đọc truyền thống, thì mạch nguồn của văn hóa đọc vẫn tồn tại theo cách riêng của nó. Thông qua các chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, Ngày sách Việt Nam đã tạo được không gian và môi trường văn hóa lành mạnh, bổ ích, thiết thực, khơi dậy sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng và các tổ chức xã hội. Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2019 tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn có gần 1.000 người, 7 đơn vị phát hành lớn trong và ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham gia với trên 100.000 bản sách được trưng bày và bán. Chi nhánh Viettel Thái Bình trao tặng sách cho Không gian đọc Hy vọng Đỗ Hà Cừ với trị giá 5 triệu đồng; Thư viện Khoa học tổng hợp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trao tặng 200 bản sách cho Trường THPT Lê Quý Đôn và 30 học sinh tiêu biểu của trường. 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam được trao tặng Bằng khen của UBND  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Điểm mới năm 2019 là Sở Thông tin và Truyền thông đã kết hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam với Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm trưng bày các tư liệu, văn bản, ấn phẩm và bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế với mục đích cung cấp các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Phần mềm Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thực tại ảo 3D bằng cách tích hợp và số hóa dưới dạng hình ảnh, âm thanh một số tư liệu có giá trị pháp lý cao, cho phép người xem được tự do đi lại và khám phá các tư liệu hiện vật trong không gian ảo như thật...  Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, qua đó, khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

7. Từng bước chuyển đổi giao thức Ipv6 bảo đảm hệ thống internet hoạt động an toàn, tin cậy

Sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc “cách mạng internet” đã dẫn đến những nguy cơ về việc không đảm bảo được an ninh mạng cũng như thiếu không gian truy cập. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, máy tính sẽ không thể kết nối mạng. Vì thế, yêu cầu nâng cấp và cải tiến hệ thống giao thức đã trở nên bức thiết. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật internet hoạt động dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Internet đã quyết định phát triển, chuẩn hóa thành công một giao thức mới, được Tập đoàn internet cấp số và tên miền phê duyệt, cho phép sử dụng trên thị trường, lấy tên IPv6. Đây là giao thức mang lại một lượng địa chỉ IP duy nhất có thể coi là vô hạn, đảm bảo sẽ không bao giờ hết các địa chỉ IP duy nhất để có thể gán cho các thiết bị. Sự ra đời của IPv6 đã giải quyết những bất cập trong hệ thống internet mà IPv4 vẫn còn thiếu sót, từ đó tạo ra một bước tiến nhảy vọt trong thời kỳ công nghệ số.

 Để góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6 với mục tiêu “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với Ipv6 kể từ năm 2019”, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/10/2019 thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giai đoạn 2019 - 2021. Kế hoạch là cơ sở để các cơ quan nhà nước chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ cở hạ tầng, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức và đào tạo cán bộ kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ sử dụng địa chỉ Internet IPv6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn cho 120 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

8. Đẩy nhanh tiến độ thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên các tuyến đường phố, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị

Những năm gần đây, do tốc độ phát triển ngày càng mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông và truyền hình, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới, triển khai kéo, treo cáp trên các hệ thống cột điện với mật độ ngày càng dày đặc gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng đó, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, chỉnh trang lại mạng cáp viễn thông, góp phần tạo diện mạo mới cho các tuyến đường phố trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đây là một trong những hành động thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đọc 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

 Việc quản lý, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông với sự quyết tâm vào cuộc và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã đạt được kết quả ghi nhận bước đầu. Trên cơ sở Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố đã tham mưu UBND các huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát các tuyến cáp; kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ra quân thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn. Kết quả năm 2019, Phòng Văn hóa – Thông tin 8 huyện, thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên 29 tuyến đường, phố với tổng chiều dài ước khoảng 73 km. Đến hết năm 2019, hai huyện Tiền Hải và Kiến Xương đã hoàn thành việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn quản lý một cách đồng bộ, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, an toàn hệ thống lưới điện và truyền dẫn thông tin, xây dựng địa phương ngày càng văn minh và hiện đại.

9. Phát triển mạng lưới bưu chính – viễn thông đồng bộ, rộng khắp, đáp ứng tối đa nhu cầu cung cấp dịch vụ

           Theo báo cáo về Chỉ số tích hợp phát triển Bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố về thứ hạng, Việt Nam xếp thứ 45/172 quốc gia, tăng 5 bậc so với năm 2018; trong lĩnh vực Viễn thông, điểm đánh giá chỉ số của Việt Nam đạt gần 5,57 tương ứng với hạng 8, ngang với Trung Quốc và Iran. Đóng góp vào thành quả chung của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, hoạt động bưu chính – viễn thông của Thái Bình ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ với mạng lưới rộng khắp, khuyến khích và thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và đặt quyền lợi người sử dụng dịch vụ lên hàng đầu.

Năm 2019, tổng doanh thu ngành bưu chính ước đạt 80 tỷ đồng; trong đó doanh thu dịch vụ thư ước đạt 7 tỷ đồng; doanh thu gói, kiện hàng hóa trong nước ước đạt 70 tỷ đồng; doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước ước đạt 3 tỷ đồng. Bưu điện bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng. Ứng dụng Mygo của Viettelpost Thái Bình – một trong những ứng dụng với độ phủ rộng khắp cả nước, đứng đầu trong lĩnh vực bưu chính, giao hàng tại Việt Nam hiện nay đã mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng, an toàn cho các đối tác.

Với tổng doanh thu ước đạt 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 76 tỷ đồng, năm 2019, các doanh nghiệp viễn thông đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới, phát triển mới nhiều loại hình dịch vụ viễn thông. Tổng số thuê bao băng rộng cố định và di động đạt 965.973 thuê bao, tăng 301.635 thuê bao so với năm 2018; thuê bao truyền hình trả tiền đạt 89.153 thuê bao, tăng 26.508 thuê bao so với năm 2018. Thực hiện đăng ký chuyển mạng giữ nguyên số, tỷ lệ thành công thuê bao đăng ký chuyển đi của Viettel Thái Bình đạt cao nhất: 76,5%; tỷ lệ thành công thuê bao đăng ký chuyển đến của Vinaphone đạt cao nhất: 80,8%. Sánh bước tăng trưởng, Viễn thông Thái Bình tạo bứt phá trên cả tổng doanh thu: tăng 16%, lợi nhuận: tăng 241%.

10. Hiệu quả phong trào thi đua là động lực tạo thành tựu bứt phá

Những kết quả bứt phá đáng ghi nhận của ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình được khơi nguồn từ động lực thi đua trên mọi lĩnh vực, ở mọi thời điểm, trong mỗi nhiệm vụ cụ thể. Chung vai hoàn thành sứ mệnh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã được tặng Bằng khen của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2018, về hoàn thành xuất sắc thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Cũng trong năm 2019, 2 tập thể thuộc Sở, 2 Phòng Văn hóa và Thông tin, 2 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, 11 doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen. 1 cá nhân thuộc Sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân khác được đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tặng Bằng khen. Tập thể Sở Thông tin và Truyền thông được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông xác định là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện, mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức, qui trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực. Nâng cao thứ hạng Việt Nam về chuyển đổi số, những thành công của ngành Thông tin và Truyền thông sẽ góp phần cho đất nước phát triển vì một Việt Nam hùng cường, vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi chúng ta tròn 100 năm Việt Nam mới. Trong hành trình ấy, với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình sẽ tiếp tục truyền đi những thông điệp tích cực, khích lệ mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ của  mình năm 2020.

Thành quả đạt được hôm nay sẽ là động lực của ngày mai, để Việt Nam trở thành một biểu tượng tiếp theo của sự trỗi dậy châu Á. Nói như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông, Việt Nam với hình ảnh chim Lạc hồng truyền thuyết sẽ làm được điều đó nếu hiện thực hóa khát vọng năm 2045. Chọn một đôi cánh vững chắc, một đường bay ngắn, thông thoáng và linh hoạt, một tốc độ về đích mau lẹ - không ai khác, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình nói riêng sẽ đóng góp vai trò chủ lực, đưa Việt Nam tiến nhanh trên con đường tiến lên hiện đại theo định hướng XHCN, trở thành một quốc gia phát triển với nền kinh số lớn nhất khu vực Đông Nam Á lục địa.

TT

 

 


Tác giả: TT
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.251
Hôm qua : 1.614
Tháng 05 : 12.021
Năm 2020 : 158.836