Cơ cấu tổ chức 

 
 

 I     LÃNH ĐẠO SỞ:

1.       GIÁM ĐỐC: Trần Hữu Hiệp

           Điện thoại: 0227.3741.666

2.       PHÓ GIÁM ĐỐC : Phạm Cao Quân

             Điện thoại: 0227.3733.096

 3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Đỗ Thị Lý

         Điện thoại:

4. PHÓ GIÁM ĐỐC : Đoàn Mạnh Huân

           Điện thoại: 

II.      PHÒNG CHUYÊN MÔN

1.       VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0227.3731.784

Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Hiển

 Điện thoại: 0227.3730.681

P.Chánh Văn phòng:

                                      Nguyễn Phương Thảo

2.       THANH TRA SỞ

Điện thoại: 0227.3738.751

Chánh thanh tra: Vũ Đức Quang

P. Chánh Thanh tra:

                                     Nguyễn Thị Phương Lan

3.       PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điện thoại: 0227.3731.649

Trưởng phòng: 

 P. Trưởng phòng:

                                  Phạm Thị Thu

                                  Nguyễn Thị Yến

                                  Tô Xuân Hoàng

4.       PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điện thoại: 0227.3741.414

Trưởng Phòng: Lê Thị Thủy

P. Trưởng phòng:

                                 Hoàng Thị Hạnh Nga

                                 Hán Thành Trung

5.       PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Điện thoại: 0227.3735.831

Trưởng phòng: Đàm Thị Thu

P. Trưởng phòng:

                              Nguyễn Thị Ngọc Diệp

6.       PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Điện thoại: 0227.3734.127

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Dương

P. Trưởng phòng:

                                  Phan Anh Quân 

                                  Trần Đức Thái

7.        PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 Điện thoại: 0227.3739.699

Trưởng phòng: Bùi Quang Anh

Phó Trưởng phòng:

                               Lê Xuân Nam

                               Đỗ Thị Nụ

                          

IIIĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1.       Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Điện thoại: 0227.3740.516

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó giám đốc Trung tâm:

                                              Nguyễn Tiến Sỹ

                                              Lê Chí Diên 

                 

2.       Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Điện thoại: 0227.3743.199

Giám đốc Trung tâm: Phạm Văn Hiệp

Phó Giám đốc:

                          Vũ Bình Giang

                          Nguyễn Thị Như Hoa

                          Chu Thị Hồng Lê