A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động

Trong thời gian qua,  được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp và sự định hướng hoạt động của Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, hoạt động của Chi hội Luật gia Sở Tư pháp ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực.

Giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019, Chi hội tập trung vào những nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn nhưng gắn liền với vai trò, trách nhiệm của luật gia như công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản, tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học pháp lý, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phát triển Hội và Hội viên.

Cụ thể, thông qua hoạt động chuyên môn, các hội viên của Chi hội đã tiếp nhận và tham gia ý kiến 364 dự thảo văn bản do các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất gửi văn bản xin ý kiến; thẩm định 126 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND; tự kiểm tra 73 văn bản QPPL do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành; tổng hợp, trình UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực thi hành (gồm 26 văn bản QPPL, trong đó có 17 Nghị quyết, 09 Quyết định); Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành (gồm 04 Nghị quyết, 20 Quyết định và 07 văn bản hết hiệu lực một phần); Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018 gồm 94 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (gồm 32 Nghị quyết, 58 Quyết định và 04 Chỉ thị).

Chi hội đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình lần thứ IV (nhiệm kì 2016-2024); các hội nghị truyền thông, giới thiệu nội dung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng. Luật Đấu giá tài sản, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hộ tịch, Luật Bảo vệ môi trường... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4 năm qua, Chi hội phối hợp với các sở, ngành, Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức 208  hội nghị tuyên truyền pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL… tại Sở văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Mặt trận Tổ quốc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Nông dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Trường Đại học Thái Bình…; 8/8 huyện, thành phố và tại Trung tâm học tập cộng đồng một số xã trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Điển hình như  thực hiện 2 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các huyện Hưng Hà và Vũ Thư về Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 05 cụm xã của 02 huyện Kiến Xương và Vũ Thư; tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật tại Đông Hưng; tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ Luật Hình sự tại xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư), phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình)…

Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí 1.812 vụ việc, trong đó tư vấn 1.542 vụ việc, tham gia tố tụng 276 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 04 vụ việc giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao, Chi hội đã thực hiện 02 Đề tài khoa học gồm: Đề tài “Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020”, Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình” nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính nhà nước, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và thực trạng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 tại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Chi hội cũng thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng phát triển Hội và hội viên. Sau Đại hội Đảng bộ cơ quan và Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa 19, cơ quan cũng như Ban chấp hành Chi hội có sự thay đổi về nhân sự; để hoạt động của Chi hội có nề nếp, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo Ban chấp hành Chi hội kiện toàn chức danh Ban Chấp hành. Ban chấp hành Chi hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Chi hội luôn tích cực vận động công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào cơ quan khi có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam tham gia vào tổ chức Hội. Các hội viên tham gia sinh hoạt tại Chi hội đều hoạt động khá nghiêm túc, tích cực, hiệu quả; gắn nhiệm vụ công tác hội với các nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Hội viên trong Chi hội đều có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các hội viên trong Chi hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Tư pháp, các hoạt động của Chi hội Luật gia đã đóng góp tích cực cùng với Sở Tư pháp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                        

                                                                               Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 828
Hôm qua : 871
Tháng 05 : 5.151
Năm 2020 : 102.047