A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của Sở Tư pháp Thái Bình

Trong 5 năm qua (2014-2019), Sở Tư pháp Thái Bình đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, tạo đà cho sự pháp triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tri số 33-TT/TU ngày 09/01/2014, Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15/01/2014 của Tỉnh ủy về việc quán triệt, phổ biến triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/02/2014 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, hằng năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các Quyết định về PBGDPL trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong đó có nội dung tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung Hiến pháp năm 2013. Riêng năm 2015, tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 07/9/2015 tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2015 với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Sở tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung Hiến pháp cho 150 đại biểu là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ Báo cáo viên; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành. Tổ chức 05 đợt (mỗi đợt từ 02-04 ngày) tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho cán bộ tư pháp 286 xã, phường, thị trấn trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kết hợp tuyên truyền Hiến pháp 2013. Cuối buổi tập huấn có bài báo cáo thu hoạch kết quả học tập, 100% cán bộ Tư pháp tham dự đông đủ, 95% có kết quả tốt.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được Sở Tư pháp tổ chức theo định kỳ 1 năm 02 lần, phổ biến các văn bản pháp luật mới như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tố tụng Hành chính, Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các báo cáo viên pháp luật của Sở tích cực tham gia làm báo cáo viên tại các hội nghị triển khai, phổ biến nội dung của Hiến pháp của các sở, ngành gồm Tòa án nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Viện Kiểm sát nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Giao thông vận tải, Hội Liên hiệp phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Nông dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ngân hàng Đông Á…; 8/8 huyện, thành phố và trên 80 xã, phường, thị trấn như Phú Xuân, Đông Thọ, Vũ Lạc, Vũ Đông, phường Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Kỳ Bá (thành phố Thái Bình); xã Thanh Tân, Vũ Ninh, Quang Bình, Thượng Hiền, Vũ Bình, Hồng Tiến, Trà Giang, Nam Bình, Minh Hưng, Vũ Tây, (huyện Kiến Xương); xã Vũ Vinh, Bách Thuận, Vũ Tiến, Tân Lập, thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư); xã Nguyên Xá, Phú Lương (huyện Đông Hưng); xã Thái Tân, Thụy Dương, Thái Thủy (huyện Thái Thụy); xã Thanh Tân, Kim Trung (Hưng Hà); xã Tây Sơn, thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải); Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ)… Tại hội nghị triển khai Hiến pháp cấp xã đều thực hiện việc tiếp âm trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, nhân dân.

Ngoài ra, việc tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 còn được thực hiện lồng ghép trong việc tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác như:  Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012-2016 trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình”; Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”; Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020”, Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017, 2018 và đến năm 2021,  Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2018, năm 2019 và đến năm 2020  qua đó nâng cao hiểu biết của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Phối hợp duy trì tốt chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” trên Báo Thái Bình và chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” trên Đài Phát thanh và truyền hình bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Tư pháp và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giao, Sở đặc biệt chú trọng vào việc giới thiệu các các văn bản pháp luật mới, đồng thời tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật quan trọng khác như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quảng cáo, Luật Tài nguyên nước, Luật Biển Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng; pháp luật quốc tế và hội nhập quốc tế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, tổ chức doanh nghiệp…Viết 40 tin, bài tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp, các hội nghị triển khai Hiến pháp… trên Báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, wesite của Sở.  Duy trì chuyên mục phổ biến Hiến pháp trên cổng thông tin điện tử của Sở giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Hiến pháp để mọi người dân có thể tra cứu và tìm hiểu.

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP  ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/10/2014 tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình; phát động cuộc thi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, giúp mọi tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp. Biên soạn và đăng tải bộ tài liệu về cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trên trang Wesite của Sở thu hút hàng nghìn lượt người truy cập, tìm hiểu.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình phát sóng 29 chuyên mục phổ biến Hiến pháp, các văn bản luật tới cán bộ và nhân dân; xây dựng phóng sự về cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phát sóng 5 số (với thời lượng từ 7 đến 10 phút/số) giới thiệu Thể lệ và gợi ý câu hỏi cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Báo Thái Bình mở chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng cuộc thi; giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đăng tải toàn văn Thể lệ, câu hỏi, gợi ý trả lời 9 câu hỏi trên nhiều số báo.

Sau 6 tháng phát động, Sở Tư pháp tiếp nhận tổng số 186.504  bài tham gia dự thi (chiếm 10,46% dân số của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) của 37 sở, ngành, đơn vị và 8 huyện, thành phố trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Ban Giám khảo đã chấm, chọn ra được 48 bài dự thi có điểm cao, trong đó bài có số điểm cao nhất là 90/100 điểm. Trên cơ sở kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 11 bài dự thi có điểm số cao, chất lượng tốt để trao giải cá nhân và trao giải tập thể cho 11 đơn vị có giải cá nhân, có số người tham gia dự thi đông và 06 tập thể tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi được trao giấy chứng nhận.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tăng cường sự hơn nữa công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, để Hiến pháp và pháp luật thực sự đi vào đời sống nhân dân.

                                              

                                                                                          Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 707
Hôm qua : 1.062
Tháng 05 : 8.602
Năm 2020 : 105.498