A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Sở Tư pháp được giao chủ trì Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

 

Để triển khai thực hiện Đề án được giao một cách có hiệu quả, Sở đã tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 30/9/2013 thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/9/2017 tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021; các Kế hoạch triển khai Đề án trong các năm. Đề án lựa chọn một số địa bàn trọng điểm gồm: Đại học Y Thái Bình, Đại học Thái Bình; xã Tân Bình, Phú Xuân (thành phố Thái Bình); thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Lễ (huyện Hưng Hà); thị trấn An Bài, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ), xã Tân Lập (huyện Vũ Thư), xã Vũ Ninh, Vũ Tây (huyện Kiến Xương)… Thực hiện PBGDPL về quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, hình sự, dân sự, ma tuý, mại dâm, tội phạm, HIV/AIDS, an toàn giao thông… và các tệ nạn xã hội khác.
Nhằm quy tụ, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác PBGDPL, đặc biệt là tại địa bàn trọng điểm, Sở Tư pháp kí kết các Chương trình, Kế hoạch nhằm triển khai công tác PBGDPL với MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất như Chương trình phối hợp số 03/CTPH-STP-BTTUBMTTQVN bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ngày 06/8/2009 tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 05/7/2013 về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 13/4/2018 thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 và các Kế hoạch liên ngành. Tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Kế hoạch số 35 /KH - UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 …
Thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành, Sở Tư pháp phối hợp với MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên các cấp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động PBGDPL tại địa bàn trọng điểm. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm, tập trung tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên; học sinh, sinh viên; các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an... Từ năm 2013-2018 đã phối hợp tổ chức 4.416 hội nghị cho 739.028 đại biểu, trong đó có các địa bàn trọng điểm. Tập trung phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai; pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm; pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, giao thông; cung cấp kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cấp phát Hiến pháp năm 2013, Luật hòa giải ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Người cao tuổi, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, Luật Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật PBGDPL, Luật … cho tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn.
Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng các nhóm nòng cốt, tự quản tại địa bàn trọng điểm để tham gia PBGDPL; Sở Tư pháp, MTTQ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Đoàn TNCSHCM bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn (trong đó có các xã trọng điểm) tổ chức 4.441 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nói chuyện chuyên đề cho cán bộ và nhân dân cho 433.377 đại biểu là cán bộ, hội viên MTTQ và các tổ chức đoàn thể, hòa giải viên các địa phương. UBMTTQ xã, Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trực tiếp thực hiện lồng ghép hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng khu dân cư trong sạch, lành mạnh, hạn chế các tệ nạn xã hội. Tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải, thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn khu dân cư.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Nông dân, MTTQ xã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 06 địa bàn trọng điểm gồm xã Tân Bình (thành phố Thái Bình); thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà), xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư), xã An Bài (huyện Quỳnh Phụ), xã Vũ Ninh (huyện Vũ Tây). Tại các hội nghị tư vấn miễn phí 45 vụ việc người dân hỏi về đất đai, dân sự, chính sách đối với người có công… Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp và các ban, ngành đoàn thể tiếp nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết 592 đơn, thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chế độ chính sách đối với người có công... kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái.
Sau gần 5 năm thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; công tác PBGDPL, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Vai trò liên kết, phối hợp giữa Sở Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng tầm. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, từng bước hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nói chung, các địa bàn trọng điểm nói riêng.
 
                                                                                       Hạnh Nga

Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 861
Tháng 05 : 8.794
Năm 2020 : 105.690