A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người nói riêng của Sở Tư pháp. đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và với vai trò, trách nhiệm là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở đã tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Quyết định và Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, trong đó có những nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người (Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 14/1/2019; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 18/01/2019). Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho Hội đồng PBGDPL cùng cấp tổ chức triển khai lồng ghép chương trình phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người với các chương trình PBGDPL khác.

Công tác PBGDPL về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người của Sở Tư pháp được thực hiện với hình thức đa dạng và phong phú thông qua tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, trao đổi, giải đáp những vướng mắc … Nội dung tuyên truyền, phổ biến đã bám sát, phục vụ kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người; trong đó, chú trọng vào các nội dung chính của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi … được tập trung tại các địa bàn trọng điểm như: Thành phố, thị trấn và các xã ven biển hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy, các địa phương có nhiều người đi xuất khẩu lao động, các địa phương quanh tuyến Quốc lộ 10 từ Thái Bình đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Quốc lộ 39 từ Thái Bình đi Hưng Yên, Hà Nội, Quốc lộ 37 từ Thái Bình đi Lạng Sơn.

 Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và Hưởng ứng tháng hành động cao điểm phòng, chống ma túy do Ban chỉ đạo 138 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề ra, Sở lựa chọn xã Đông Lĩnh, Thăng Long (huyện Đông Hưng) và xã Quang Bình (huyện Kiến Xương) làm xã điểm tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người trong hội nghị tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới ở một số xã thuộc huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng), Thái Thụy. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người trên địa bàn và hướng dẫn Đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện phát thanh tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy mua bán người nói riêng.  

Sở phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình xây dựng chuyên mục “Văn bản mới, chính sách mới”, “Hộp thư truyền hình”; phối hợp với Báo Thái Bình xây dựng chuyên trang “Pháp luật và cuộc sống” giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người. Phối hợp với Hội nông dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức 8 hội nghị truyên truyền Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ tại các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Kiến Xương, Vũ Thư. Phối hợp với Trường Đại học Thái Bình giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy cho sinh viên. Lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy vào các hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới, các chương trình tập huấn nghiệp vụ tại huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Hưng Hà và qua 03 hội nghị tuyên truyền tại phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư), xã Vũ Công ( huyện Kiến Xương)… Biên soạn và đăng tải tài liệu hỏi đáp, đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; một số quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm trên Wesite của Sở để các sở, ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tham khảo.

Thông qua công tác củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, tổ hòa giải và hòa giải viên đã được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy, mua bán người nói riêng. Sở tham mưu UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; kiện toàn và chỉ đạo kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đội ngũ báo cáo viên, tuyên viên pháp luật các cấp và tổ hoà giải, hoà giải viên. Hiện nay toàn  bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 104 báo cáo viên pháp luật cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, 143 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2082 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 2.061 tổ hoà giải với 14.773 hoà giải viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người của Sở Tư pháp vẫn còn một số khó khăn như hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chuyên đề về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người chưa nhiều, chủ yếu lồng ghép tại các hội nghị, qua các Đề án, chương trình; địa bàn và đối tượng để tuyên truyền chưa được mở rộng; việc tuyên truyền, phổ biến chỉ mới tập trung vào những nội dung cơ bản của các Bộ luật và Luật...

Để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người trong thời gian tới, Sở Tư pháp tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/1011 Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, làm cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác này; xác định được đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc phục kịp thời tư tưởng coi công tác này là trách nhiệm của các cơ quan chức năng

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng; chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng ở cơ sở đưa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kiềm chế và giảm các loại tội phạm.

- Ban hành và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng về mọi mặt đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng kết hợp giữa đội ngũ báo cáo viên lâu năm, có kinh nghiệm với đội ngũ báo cáo viên trẻ, kế cận, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người nói riêng theo chức năng, nhiệm vụ. Quy định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn đối với công tác này.

 

                                                                           Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 819
Hôm qua : 871
Tháng 05 : 5.142
Năm 2020 : 102.038