Một số điểm mới cơ bản về tổ chức hoạt động của Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Một số điểm mới cơ bản về tổ chức hoạt động của Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bao gồm 6 Chương, 75 Điều, thay thế cho 2 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên ...
Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong ...
Một số điểm mới của Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

Một số điểm mới của Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ ...
Một số khó khăn trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Một số khó khăn trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Rà soát văn  bản quy phạm pháp luật (QPPL) là việc xem xét lại các văn bản QPPL đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước để xử lý bằng ...

Một số điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009.So với Luật TNBTCNN năm 2009 (Luật năm 2009), Luật TNBTCNN năm 2017 (Luật năm 2017) ...

Một số vấn đề về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình sau một năm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

Ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Quy định ...
Một số vấn đề về công tác xây dựng, thẩm định Nghị Quyết, Quyết định  quy phạm pháp luật

Một số vấn đề về công tác xây dựng, thẩm định Nghị Quyết, Quyết định quy phạm pháp luật

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (VBQPPL) thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động, một giai đoạn của quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL nhằm đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức của dự thảo trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Hôm qua : 871
Tháng 05 : 4.373
Năm 2020 : 101.269